Enllaços · Liens
 • Météo · Temps

  infoclimat

  eumetsat

  andorramania

  metehautplaf

 • Cerdanya · Cerdagne

  font-romeu

  consell comarcal

  Puigcerdà

  C.C. Pyrénées Cerdagne

  Mairie d'Osséja

  Llívia

  Bourg-Madame

  Saillagouse

  La malla

  trinxatP.N.R.

  Lou bruxelot

  Musée de Cerdagne

  I.E.C.

  A la Balitresca

  Viure als Pirineus

  Crònica de Cerdanya

  Villages de Cerdagne Frédérique Berlic

 • Divers · Altres

  llengua - langue

  Lycée de Font-Romeu

  pyrenees-fr

  Les Pyrenées


 • statistiques

Infos Cerdagne · Notícies Cerdanya 08/2011

31/08/2011

tnt

Cerdagne-Capcir : La TNT arrivera sous peu, attention aux escrocs.

La télévision numérique arrivera officiellement le 30 novembre 2011 en Cerdagne-Capcir et dans tout le Languedoc Roussillon. Les émetteurs des Angles, Err et Latour de Carol (couvrant la majeure partie du territoire) seront mis en service par TDF sous peu. Les autres villages qui ne sont pas couverts par ces 3 relais le sont par des petits relais locaux gérés par le SITV (Syndicat Intercommunal de Télévision) et il en sera de même lors du basculement numérique. Déjà certains relais comme Porté, Porta, Osseja ou Fontpedrouse fonctionnent en numérique. Le SITV appelle à la vigilance car certaines personne ont eu la visite de démarcheurs voulant vendre des appareils de réceptions TNT via satellite avec payement d'une carte plus l'installation (300-350€) en faisant croire qu'il y aura des zones d'ombres en Cerdagne Capcir. Il n'y aura aucune zone d'ombres le 30 novembre prochain, rien de changera par rapport à aujourd'hui, les zones couvertes par l'analogique le seront par le numérique.

Pour recevoir la TNT gratuite (19 chaines) il faudra acheter un petit boitier TNT (environ 30€) pour les téléviseurs n'étant pas doté de ce matériel (TV anciennes) ou juste faire une recherche de canaux en numérique pour les téléviseurs les plus récents.

i-cerdanya.info vous tiendra au courant du démarrage des différents émetteurs.

 

Cerdanya-Capcir: La TDT francesa arribarà molt aviat, comptes amb els estafadors.

La televisió digital arribarà oficialment el 30 de novembre del 2011 a Cerdanya-Capcir i a tota la regió Llenguadoc Rosselló. Els repetidors dels Angles, Er, i La Tor de Querol (cobrint la major part del territori) els posarà en marxa TDF molt aviat. Els altres pobles que no tenen cobertura per aquests 3 repetidors ho tenen mitjançant per petits repetidors locals gestionats pel SITV (Sindicat Inermunicipal de Televisió) això funcionarà igual quan arribi el digital. Ja repetidors com Porté. Porta, Oceja o Fontpedrosa funcionen amb digital. La crida a la vigilància del SITV és perquè ja algunes persones han rebut la visita d'unes empreses que venen material de recepció digital via satèl·lit amb el pagament d'una targeta a més de la instal·lació (300-350€) dient que hi haurà zones d'ombres a Cerdanya-Capcir. No n'hi haurà cap el 30 de novembre que ve, res canviarà en relació amb avui, les zones de cobertura del digital seran les mateixes que les de l'analògic que funcionava avui.

Per a rebre la TDT francesa (19 cadenes gratuïtes) caldrà comprar un descodificador TDT (uns 30€) pels televisors antics i només fer una sintonització de canals pels televisors més recents.

i-cerdanya.info us informarà de l'engegament dels diferents repetidors.

29/08/2011

LL

Cerdagne-Capcir : Le MoDem66 élit Laurent Leygue comme vice-président

Le parti centriste de la « 3ème voie » de François Bayrou le MoDem a récemment rénové ses sections départementales. En ce qui concerne le MoDem66 des Pyrénées-Orientales des élections ont eu lieu en mai lors desquelles Christine Espert. Secrétaire nationale a été élue présidente. Le 1er conseil départemental qui s'est tenu début juillet a élu comme vice président du MoDem66 Laurent Leygue jusque là référent territorial Modem en Cerdagne-Capcir, conseiller municipal d'Estavar, vice-président de l'office de tourisme communautaire Pyrénées-Cerdagne et vice-président de l'Institut d'Estudis Ceretans. Il sera toujours responsable du MoDem Cerdagne-Capcir mais aussi en charge de la Fédération des Élus Démocrates des PO. A la veille des Universités de rentrée du MoDem qui se tiendront mi-septembre à Gien dans le Var, le MoDem66 se structure afin de jouer un rôle important auprès de François Bayrou vraisemblablement candidat à la présidence de la République de 2012.

Lors du 1er conseil départemental le MoDem66, par la voix de son nouveau vice-président a interpellé les dirigeants politiques sur leurs inquiétudes par rapport aux problèmes administratifs d’État Civil de l'hôpital transfrontalier de Cerdagne qui ouvrira ses portes l'été 2012. Sachant que pour le moment une naissance d'un ressortissant français sur le sol espagnol doit être déclarée à Barcelone et que lors d'un décès d'un ressortissant français le rapatriement du corps doit se faire dans un cercueil plombé ce qui exclut toute crémation du corps ou l'impossibilité pour les forces de l'ordre française de pouvoir interroger une personne hospitalisée dans le dit hôpital. Ces inquiétudes ont également étaient présentées au député européen MoDem Robert Rochefort lors de sa venue en juillet à Perpignan.

 

Cerdanya-Capcir : El MoDem66 elegeix en Laurent Leygue com a vicepresident

El partit del centre de la 3ra »via » del François Bayrou, el MoDem va renovar fa poc les seves seccions locals. Pel que fa al MoDem66 de Catalunya nord es va fer unes eleccions al maig passat a les quals Christine Espert secretària nacional del partit va ser elegida presidenta. El 1er consell departamental va tenir lloc a principis de juliol i va elegir com a vicepresident del MoDem66 en Laurent Leygue fins ara responsable del territori Cerdanya-Capcir, regidor d'Estavar, vicepresident de l'ofici de turisme intermunicipal Pirineus Cerdanya i vicepresident de l'Institut d'Estudis Ceretans. Romandrà responsable del MoDem a la Cerdanya i al Capcir però també tindrà el càrrec de representant de Catalunya Nord a la Federació dels Elegits Demòcrates. A la vigília de la Universitat d'Estiu del MoDem al mig del setembre el MoDem66 s'estructura per tal de jugar un paper important a prop del François Bayrou sens dubte candidat a la presidència de la República el 2012,

Durant el 1er consell departamental el moDem66 mitjançant el seu nou vicepresident va fer un crida els dirigents polítics en quant a les seves inquietuds sobre els mals de caps administratius d'Estat Civil de l'hospital transfronterer de Cerdanya que obrirà a l'estiu 2012. Sabent que de moment un naixement d'un nen amb pares francesos a Espanya ha de ser declarat a Barcelona i que un mort ha de ser traslladat a França dins un taüt de plom el que significa que no es podrà cremar o la impossibilitat per la Gendarmeria de fer unes investigacions i interrogar algú hospitalitzat dins aquest hospital. Aquestes inquietuds van ser presentades també al diputat europeu del MoDem Robert Rochefort quan va venir a Perpinyà al juliol.

28/08/2011

SEM

Baixa Cerdanya : 2 accidents implicant motos que fan 2 morts i un ferit

Ahir, dissabte 27 d'agost, 2 accidents de motos van tenir lloc a les carreteres de la Baixa Cerdanya fent 2 morts i un ferit.

El primer accident es va produir al municipi de Fontanals de Cerdanya a la carretera N260 cap a les dues del migdia implicant un cotxe i una moto. La topada que va ser frontal va provocar la mort dels 2 ocupants de la moto, un home de 45 anys i una dona de 49, ambdós catalans dels quals encara es desconeix la procedència. 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, els bombers de la Generalitat, 2 ambulàncies i un helicòpter del SEM es van desplaçar al lloc dels fets.

Una mica més tard a la tarda, un altre accident va tenir lloc a la carretera GI-400 en direcció cap a Almacelles al municipi d'Alp implicant una moto i un cotxe. El motorista, un home de Vic va ser ferit a la cama esquerra i va ser traslladat a l'hospital de Puigcerdà. El conductor del cotxe va resulta il lès.


Basse Cerdagne : 2 accidents impliquant des motos qui font 2 morts et un blessé.

Hier, samedi 27 août, 2 accidents de motos ont eu lieu sur les route de la Basse Cerdagne faisant 2 morts et un blessé.

Le 1er accident s'est produit sur la commune de Fontanals de Cerdagne sur la N260 vers 14h00 impliquant une voiture et une moto. La collision a été frontale et a provoqué la mort des deux occupants de la moto, un homme de 45 ans et une femme de 49 tous les deux catalans dont on ne connait pas encore la localité d'origine. 3 patrouilles de Mossos d'Esquadra, les pompiers de la Generalitat de Catalunya , 2 ambulances et un hélicoptère du SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) se sont déplacé sur les lieux.

Un peu plus tard dans l'après-midi, un autre accident a eu lieu sur la route GI-400 en direction de Almacelles sur la commune d'Alp impliquant également une voiture et une moto. Le motard originaire de Vic a été blessé à la jambe gauche et transporté à l'hôpital de Puigcerdà. Le conducteur de la voiture est sorti indemne.

15/08/2011

saint pierre

Saint Pierre dels Forcats : Le motard accidenté est décédé

Ludovic Quintane de 21 ans qui circulait à bord d'une moto le samedi 13 août et qui avait été renversé par un véhicule est décédé hier dimanche des suites de ses blessures à l'hôpital de Perpignan. L'accident a eu lieu en plein centre du village.

 

Sant Pere dels Forcats: S'ha mort el motorista accidentat

Ludovic Quintane de 21 anys que circulava amb una moto el dissabte 13 d'agost i que va ser topat per un cotxe va morir ahir diumenge a l'hospital de Perpinyà a conseqüència de les seves ferides. L'accident va tenir lloc al centre mateix del poble.

14/08/2011

pla

Font-Romeu : Une adolescente de 14 ans perdue, retrouvée par des randonneurs.

Une jeune fille de 14 ans originaire de l'Hérault s'est perdue le samedi 13 août après-midi dans le secteur de la Calme à Font-Romeu. Alerté vers 15h50 le PGHM d'Osseja a envoyé 2 hommes et un véhicule à sa recherche. Elle a été retrouvée dans le secteur du Pla des Avellans vers 17h00 par des randonneurs espagnols. Elle a pu regagner sa famille en vacances à Font-Romeu.

 

Font Romeu : Una adolescent de 14 anys es perd i va ser retrobada per uns excursionistes.

Una jove de 14 anys originària de la regió de Montpeller es va perdre el dissabte 13 d'agost a la tarda a prop del sector de la Calma a Font Romeu. Avisat cap a les 15h50, el PGHM d'Oceja va enviar 2 homes i un vehicle per buscar-la. Va ser retrobada dins el sector del Pla dels Avellans cap a les 5 de la tarda per uns excursionistes espanyols. Va poder tornar amb la seva família de vacances a Font Romeu.

saint pierre

Saint Pierre dels Forcats : Un motard sérieusement blessé

Samedi 13 août, vers midi un jeune motard de 21 ans a fait une chute dans le centre du village renversé par un véhicule. Blessé grièvement il a été pris en charge par le SAMU66 et transporté par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon66 vers l'hôpital de Perpignan.

Sant Pere dels Forcats : Un motorista ferit greu

El dissabte 13 d'agost cap a les 12 del migdia, un jove motorista d'uns 21 anys va caure al centre del poble arran d'una topada amb un cotxe. Ferit greu, va ser atès per l'equip del SAMU66 i traslladat cap a l'hospital de Perpinyà amb l'helicòpter de la seguretat civil Dragó66

12/08/2011

Abattoir

© Laurent Leygue

Ur : Pose de la 1ère pierre de l'abattoir transfrontalier de Cerdagne.

Il y avait beaucoup de monde ce lundi 08 août à Ur à côté de la déchetterie pour la pose de la 1ère pierre de l'abattoir transfrontalier de Cerdagne. Vers 10h00 après un petit-déjeuner au bistrot de Pays d'Ur, le préfet des Pyrénées Orientales Jean François Delage, la sous-prèfete de Prades Alice Costes, le président du Conseil Régional de Languedoc Roussillon Christian Bourquin, le énateur Jean Paul Alduy, le député de la 3ème circonscription des PO François Calvet, le président de la communauté des communes Pyrénées-Cerdagne Georges Armengol, le président du Consell comarcal La Cerdanya, Ramon Moliner, la mairesse de Llívia, Sílvia Orriols ainsi que les maires de la Cerdagne française et conseillers municipaux ont assisté à la pose symbolique de la 1ère pierre de l'abattoir en présence de l'entreprise Josende. Selon le président du syndicat de l'abattoir qui va se transformer en GECT (Groupement Européen de Coopération territoriale) Pierre Bergès, il devrait ouvrir à la fin 2012.

Le coût total est de 3,6 millions d'Euros avec un financement européen, français, espagnol et catalan. Il remplacera les abattoirs de Bourg-Madame, Puigcerdà et Bellver de Cerdagne devenus obsolètes et hors normes. Il prévoit le traitement de 900 tonnes de viandes provenant de la Cerdagne, du Capcir mais aussi d'Ariège et du Berguedà.

Cette manifestation s'est suivie d'une visite à Osseja de l'halte garderie, de la visite du nouveau centre aéré d'Err, exemples de projets issus du pôle d'excellence rurale où l'État a investit à la hauteur d'1.5 millions d'euros.

Une réunion a eu lieu au cinéma de Saillagouse où l'intercommunalité en a été le thème ainsi que la signature du pôle d'excellence rurale entre le préfet et le président de la communauté des communes Pyrénées Cerdagne.

Cette journée sous un air de campagne des sénatoriales (3 candidats: C. Bourquin, F. Calvet et J.P Alduy étaient présents) s'est terminée par un repas à l'espace ludique de Saillagouse.

 

Ur: Es va posar la 1ra pedra de l'escorxador transfronterer de Cerdanya.

Hi havia molta gent, aquest dilluns 8 d'agost a Ur a prop de la deixalleria per a la col·locació de la 1ra pedra de l'escorxador transfronterer de Cerdanya. Cap a les 10 del matí després d'un esmorzar al bistrot de Pays d'Ur, el prefecte de Catalunya Nord Jean François Delage, la sota prefecte de Prada de Conflent, Alice Costes, el president del Consell Regional Llenguadoc Rosselló Christian Bourquin, el senador Jean Paul Alduy, el diputat de la circumscripció de Cerdanya-Capcir François Calvet, el president de la Intercomunalitat Pirineus Cerdanya Georges Armengol, el president del Consell Comarcal la Cerdanya, l'alcaldessa de Llívia Sílvia Orriols igual que els alcaldes de la comarca i els seus regidors van assistir a la col·locació simbòlica de la 1ra pedra en presència del cap de l'empresa Josende. Segons el president del sindicat de l'escorxador que s'està transformant en AECT (Agrupament Europeu de Cooperació Territorial) Pierre Bergès. Hauria d'obrir les seves portes a finals de l'any 2012.

El cost total és de 3,6 milions d'Euros amb un finançament europeu, francès, espanyol i català. Substituirà els escorxadors de la Guingueta d'Ix, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya esdevinguts obsolets i fora de normes. Es preveu el tractament de 900 tones de carn provinent de Cerdanya, Capcir i fins i tot d'Arieja i del Berguedà.

Aquest acte va ser seguit per la visita de l'alta guardaria d'Oceja, del centre recreatiu d'Er, exemples de projectes finançats pel pol d'excel·lència rural on l'estat francès va invertir 1,5milions d'Euros a la Cerdanya francesa.

Es va tenir una reunió al cinema de Sallagosa on el tema va ser la intercomunalitat i on el prefecte i el president de la Intercomunalitat Pirineus Cerdanya van signar el pol d'excel·lència rural.

Aquest dia sota un aire de campanya de les eleccions senatorials a l'Estat francès (3 candidats presents, Bourquin, Calvet i Alduy) es va acabar amb un dinar a prop dels llacs de l'espai lúdic de Sallagosa.

07/08/2011

06/08/2011

© Melictenoleg Tenic

Puigcerdà : 40 personnes évacuées après l'incendie d'un appartement.

Samedi 06 août vers 9h00 un incendie s'est déclaré dans un appartement du nº30 de l'Avinguda de Catalunya a Puigcerdà. 3 personnes ont été transportées à l'hôpital de Puigcerdà pour inhalation de fumée et des brûlures légères. 5 personnes également ont été prises en charge sur place pour inhalation de fumée. L'appartement situé au 2ème étage a été complétement détruit. Une vingtaine de personnes ont été évacuées grâce à la grande échelle des pompiers de Puigcerdà. La mairie de Puigcerdà et Caritas ont pris en charge la quarantaine de personnes qu'il a fallu reloger et plus particulièrement la famille de l'appartement complétement détruit (une famille de 6 personnes, un couple et 4 enfants de 6 à 13 ans). L'incendie a été circonscrit vers 11h30 et a nécessité l'intervention de 7 véhicules, les Mossos d'Esquadra, la police municipale et plusieurs ambulances.

Il est trop tôt pour savoir quand les habitants pourront regagner leurs habitations étant donné les dégâts.


06/07/2011

© Jordi Queralt


Puigcerdà: 40 persones evacuades després l'incendi d'un apartament.

El dissabte 06 d'agost cap a les 9 del matí, un incendi es va declarar dins un pis de l'Avinguda Catalunya nº30 a Puigcerdà. 3 persones van ser traslladades cap a l'hospital de Puigcerdà per inhalació de fum i cremades lleugeres. 5 persones van ser ateses al carrer per inhalació de fum igualment. L'apartament situat al 2n pis va ser completament destrossat. Una vintena de persones van ser rescatades amb l'escala dels bombers de Puigcerdà. L'Ajuntament de Puigcerdà i Caritas van atendre la quarantena de persones a les quals s'ha hagut de trobar un nou pis i més particularment a la família del pis destrossat (una família de 6 persones, una parella i 4 nens de 6 a 13 anys). Es va apagar completament l'incendi a 2/4 de 10 del matí i va necessitar la intervenció de 7 dotacions de bombers de la generalitat, Mossos d'Esquadra, policia local i diverses ambulàncies.

És massa d'hora encara per dir quan la gent podrà tornar a casa seva vist les destrosses.

02/08/2011

Porta

Porta-Andorre : Un motard meurt renversé par une voiture.

Lundi 1er aout un jeune homme qui circulait en moto sur la commune de Porta non loin de l'Andorre a été renversé par une voiture qui a effectué une marche arrière près d'un rond-point sans le voir. Les pompiers andorrans arrivés sur les lieux n'ont pu constater que le décès du motard âgé de 30 ans. La gendarmerie de Prades a ouvert une enquête afin de connaître la responsabilité du couple espagnol qui circulait en voiture.

Porta-Andorra : Un motorista mor bolcat per un cotxe.

El dilluns 1 d'agost un jove que anava amb moto al municipi de Porta a prop de la frontera amb Andorra va ser bolcat per un cotxe que efectuava una marxa enrere a prop d'una rotonda sense veure'l. Els bombers andorrans arribats als llocs dels fets només van poder constatar la mort del motorista d'uns 30 anys. La gendarmeria de Prada de Conflent està fent unes investigacions per tal de conèixer la responsabilitat de la parella espanyola que anava amb cotxe.

Syndication · Sindicar

Redacció - Rédacteur : Laurent Leygue e-mail

Realització - Réalisation : L. Thivolle

Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0]